اینجا کریدور توسعه ایده و کسب و کار است.

ما ساختارهای مختلف توسعه ایده و کسب و کار را کنار هم گرد آورده ایم تا مسیر توسعه کسب و کار شما را فراهم کنیم.

مرکز نوآوری و شتابدهی (منش)

اگر تازه کسب و کارتون را شروع کردید اول های راه هستید و دوست دارید که با ما ایده تون را زودتر به کسب و کار تبدیل کنید، بیاید تو این مرکز. ما کنار شما هستیم در مسیر توسعه ایده تون.

مرکز رشد

بعد از شتابدهی می تونید وارد مرکز رشد بشید و از فرصت توسعه کسب و کارتون تو این مرکز استفاده کنید.

مرکز تخصصی تجاری سازی

اینجا دیگه کار تمومه و ما ظرفیت تجاری سازی و ارتباطتمون را برای افزایش فروش شما به کار می گیریم. 
با هم می تونیم کسب و کار بزرگتری داشته باشیم.