یکی از موثرترین خدمات ما دوره های آموزشی ماست. این دوره ها متمرکز بر نیازهای آموزشی استارتاپ ها است و به جای آموزش مسائل فنی بر مسائل مدیریتی و مهارت های کسب و کار تاکید دارد.

یادمون باشه

بدون یادگیری پیشرفت نخواهیم کرد.

عنوان دوره

بوم مدل کسب و کار

Lean Startup

اصول محاسبه قیمت تمام شده

روش های قیمت گذاری محصول

ثبت شرکت و اصول شراکت و شرکت داری

شخصیت شناسی و تاثیر آن بر تیم سازی

تبلیغات و بازاریابی در فضای مجازی

زمان برگزاری

13 مرداد 1400

13 مرداد 1400

26 مرداد 1400

26 مرداد 1400

2 شهریور 1400

2 شهریور 1400

3 شهریور 1400